CERTIFIKAT
Vuxen HLR med hjärtstartare
La Praline Scandinavia AB
Har genomgått grundläggande utbildning i Vuxen HLR med hjärtstartare enligt
HLR rådets riktlinjer. 2023-06-13.
Utbildningen genomfördes av HLR Proffsen i Sverige AB
www.hlrproffsen.se | 0141–101090 | [email protected]
Scan to Verify