CERTIFIKAT
Vuxen HLR med Första Hjälpen
Contac Solutions AB
Har genomgått grundläggande utbildning i Vuxen HLR med Första Hjälpen enligt
HLR rådets riktlinjer. 2023-08-23.
Utbildningen genomfördes av HLR Proffsen i Sverige AB
www.hlrproffsen.se | 0141–101090 | [email protected]
Instruktör
Scan to Verify