CERTIFIKAT
Vuxen HLR med Första Hjälpen
Teresia Ågren
Har genomgått grundläggande utbildning i Vuxen HLR med Första Hjälpen enligt
HLR rådets riktlinjer. 2023-09-04.
Utbildningen genomfördes av HLR Proffsen i Sverige AB
www.hlrproffsen.se | 0141–101090 | [email protected]
Scan to Verify