Scan to Verify
Gaselle
2023
Getpro
Omsetning på over 1 million
første år, og 5 millioner siste år
Minst doblet omsetning
over fire år
Levert godkjente
regnskaper
Positivt samlet
driftsresultat
Har vært
aksjeselskap
Unngått fallende
omsetning