LICENSIERAD
PERSONLIG TRÄNARE
Ingrid Dreifaldt
Härmed Intygas att Ingrid Dreifaldt har bevisat sig ha gedigna kunskaper som motsvarar eller överstiger de krav som Almega Friskvårdsföretagen bedömer att en Personlig Tränare ska besitta för att effektivt kunna hjälpa människor på ett säkert sätt.

Stockholm 22 Sep 2020
Mats Sunebäck
Ordförande Almega Friskvårdsföretagen
Evelina Kogsta
Branchansvarig Almega Friskvårdsföretagen
Scan to Verify