LICENSIERAD
PERSONLIG TRÄNARE
Bonny Tidblad
Härmed Intygas att Bonny Tidblad har bevisat sig ha gedigna kunskaper som motsvarar eller överstiger de krav som Almega Friskvårdsföretagen bedömer att en Personlig Tränare ska besitta för att effektivt kunna hjälpa människor på ett säkert sätt.

Stockholm 23 Aug 2022
Mats Sunebäck
Ordförande Almega Friskvårdsföretagen
Helena Arnold
Pt-licensansvarig
Scan to Verify