LICENSIERAD
PERSONLIG TRÄNARE
Emelie Johansson
Härmed Intygas att Emelie Johansson har bevisat sig ha gedigna kunskaper som motsvarar eller överstiger de krav som Almega Friskvårdsföretagen bedömer att en Personlig Tränare ska besitta för att effektivt kunna hjälpa människor på ett säkert sätt.

Stockholm 16 Dec 2022
Mats Sunebäck
Ordförande Almega Friskvårdsföretagen
Helena Arnold
Pt-licensansvarig
Scan to Verify