Scan to Verify
GVK-auktoriserad
AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
116 90 Stockholm | 08-702 30 90 | [email protected] | www.gvk.se
Auktorisationstyp:
ES Golv och Kakel AB
I GVK ingår
Filipstad
559379-8589
Är ett GVK-auktoriserat företag och utför våtrumsarbeten enligt GVK:s gällande branschregler Säkra Våtrum.
2022-07-10
Plast             Keramik
Plast
Keramik
Auktoriserad sedan