Scan to Verify
GVK-auktoriserad
AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
116 90 Stockholm | 08-702 30 90 | [email protected] | www.gvk.se
Auktorisationstyp:
Bergs Golv i Långsele AB
I GVK ingår
Långsele
556090-2735
Är ett GVK-auktoriserat företag och utför våtrumsarbeten enligt GVK:s gällande branschregler Säkra Våtrum.
2002-04-21
Plast             
Plast
Auktoriserad sedan