Scan to Verify
GVK-auktoriserad
AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
116 90 Stockholm | 08-702 30 90 | [email protected] | www.gvk.se
Auktorisationstyp:
Hurtigs Golv & Kakel AB
I GVK ingår
Gävle
559201-0838
Är ett GVK-auktoriserat företag och utför våtrumsarbeten enligt GVK:s gällande branschregler Säkra Våtrum.
2020-01-21
Plast             Keramik
Plast
Keramik
Auktoriserad sedan