Scan to Verify
GVK-auktoriserad
AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
116 90 Stockholm | 08-702 30 90 | [email protected] | www.gvk.se
Auktorisationstyp:
Svahn, Kennet
I GVK ingår
Orsa
641210-XXXX
Är ett GVK-auktoriserat företag och utför våtrumsarbeten enligt GVK:s gällande branschregler Säkra Våtrum.
2016-09-14
             Keramik
Keramik
Auktoriserad sedan