Scan to Verify
GVK-auktoriserad
AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
116 90 Stockholm | 08-702 30 90 | [email protected] | www.gvk.se
Auktorisationstyp:
GJ Kakel AB
I GVK ingår
Trollhättan
559361-3812
Är ett GVK-auktoriserat företag och utför våtrumsarbeten enligt GVK:s gällande branschregler Säkra Våtrum.
2022-05-30
             Keramik
Keramik
Auktoriserad sedan