Scan to Verify
GVK-auktoriserad
AB SVENSK VÅTRUMSKONTROLL, GVK
116 90 Stockholm | 08-702 30 90 | [email protected] | www.gvk.se
Auktorisationstyp:
Klintebergs Färg & Golv AB
I GVK ingår
Markaryd
556135-2955
Är ett GVK-auktoriserat företag och utför våtrumsarbeten enligt GVK:s gällande branschregler Säkra Våtrum.
1987-12-31
Plast             Keramik
Plast
Keramik
Auktoriserad sedan