Scan to Verify
KOMPETENS  |  KVALITET  |  GARANTI
Auktoriserat Golvföretag administreras av Golvbranschen, GBR
Folkungagatan 122  |  116 30 Stockholm  |  Telefon 08  – 702 30 90
[email protected]  |  auktorisation.se
CERTIFIKAT
Mjölby Färg & Golv AB
UPPFYLLER KRAVEN FÖR AUKTORISERAT GOLVFÖRETAG GENOM ATT FÖRETAGET:
Auktoriserat sedan: 2014-03-28
Arbetar med dokumenterade kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplaner baserade på ISO-standard

Har dokumenterad läggningsteknisk kompetens

Kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner

Har en företagsspecifik antikorruptionspolicy

Granskas och godkänns regelbundet genom extern revision
De företag som installerar våtrum är anslutna till Golvbranschens Våtrumskontroll, GVK. Företag som installerar plastgolv är anslutna till GBR Golvåtervinning.