Scan to Verify
Behörighetsbevis
2023
Behörighetsnummer: 201010019
Har tilldelats behörighet för utförande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighets-kraven i Boverkets byggregler. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4, BBR

Byggkeramikrådet
BFB Gruppen AB
556757-7829
201010019
Organisationsnummer:
Ralf Jerad
VD, Byggkeramikrådet