Scan to Verify
Behörighetsbevis
2023
Behörighetsnummer: 202303118
Har tilldelats behörighet för utförande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighets-kraven i Boverkets byggregler. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4, BBR

Byggkeramikrådet
Prevog AB
559220-4902
202303118
Organisationsnummer:
Ralf Jerad
VD, Byggkeramikrådet