Scan to Verify
Behörighetsbevis
2023
Behörighetsnummer: 202311326
Har tilldelats behörighet för utförande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighets-kraven i Boverkets byggregler. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4, BBR

Byggkeramikrådet
Arkibygg AB
559237-6577
202311326
Organisationsnummer:
Ralf Jerad
VD, Byggkeramikrådet