Scan to Verify
Behörighetsbevis
2024
Behörighetsnummer: 202401011
Har tilldelats behörighet för utförande av arbeten enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna är framtagna med hänsyn till myndighets-kraven i Boverkets byggregler. BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4, BBR

Byggkeramikrådet
Tilda & Co AB
556755-5361
202401011
Organisationsnummer:
Ralf Jerad
VD, Byggkeramikrådet