Arena Yrkeshögskola
Härmed intygas att Arena Yrkeshögskola är
officiell medlem i Yrkeshögskoleförbundet,
en ideell organisation för långsiktig utveckling inom Yrkesutbildningar.
Yrkeshögskoleförbundet verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.
Jenny Sundborg
Nationell samordnare
Scan to Verify