Tito Lukic
har den 2021-01-20 diplomerats som Utbildningsledare inom Yrkeshögskolan
• Grundförutsättningar för yrkeshögskoleutbildning • Utbildningsledarens arbetsuppgifter • Kärnan i YH; Ledningsgrupp och LIA • Behörighet, antagning och urval • Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet • Den studiesociala arbetsmiljön, avskiljande och studieuppehåll/avbrott • Pedagogiskt ledarskap • Bedömning och betygssättning • Kvalitetsledning
Josefin Born Nilsson
Ordförande Yrkeshögskoleförbundet
Scan to Verify