Marlene Axelson Pulls
har den 2023-12-14 diplomerats som Utbildningsledare inom Yrkeshögskolan
• Grundförutsättningar för yrkeshögskoleutbildning • Utbildningsledarens arbetsuppgifter • Kärnan i YH; Ledningsgrupp och LIA • Behörighet, antagning och urval • Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet • Den studiesociala arbetsmiljön, avskiljande och studieuppehåll/avbrott • Bedömning och betygssättning • Kvalitetsledning
Pia Olsson
Ordförande Yrkeshögskoleförbundet
Scan to Verify