Examensbevis
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Event Manager
omfattande 400 YH-poäng
har avlagts av
Evelina Elofsson
med innehåll enligt omstående sida.
Examen utfärdat 2021-05-25.
Denna examen har utfärdats enligt
förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Andreas Degerfeldt
Ansvarig utbildningsanordnare
Elisabeth Thörnsten
Ledningsgruppens representant
Stockholm 2021-05-25
Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Event Manager
Utfärdat den 2021-05-25
Evelina Elofsson
Denna examen har utfärdats enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
Corporate Communications & presentationsteknik25VG2019-09-30
Digitala möten och event20VG2020-10-20
Event marketing 20G2020-05-08
Event ur olika perspektiv30VG2019-11-26
Eventbudget15G2020-05-25
Eventproduktion50G2020-12-11
Examensarbete25G2021-05-19
Företagsekonomi – marknadsföring och organisation20VG2020-01-07
Företagsekonomi – redovisning och finansiering25G2020-02-28
Försäljning15VG2020-01-28
Idéutveckling15VG2019-10-22
Lärande i Arbete 125VG2020-09-16
Lärande i Arbete 290VG2021-05-20
Projektledning25VG2020-04-03
Visar kurser 1 till 14 av 14
Denna examen omfattar totalt 400 YH-poäng.
Andreas Degerfeldt
Ansvarig utbildningsanordnare
SeQF 5
Examinas nivå enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.
* I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt.

För att erhålla yrkeshögskoleexamen erfordras minst betyget Godkänt i samtliga ingående kurser. Kursernas omfattning anges av poängantalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

En utbildning får avslutas med en yrkeshögskoleexamen om utbildningen omfattar minst 200 yrkeshögskolepoäng (YH-poäng).
Yrkeshögskoleexamen inriktning
Event Manager
Utfärdat den 2021-05-25
Evelina Elofsson

Beskrivning av utbildningens innehåll och mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

 • Corporate Communications och särskilda kunskaper om och i delområdet kommunikationskanaler
 • Presentationsteknikens grunder
 • Försäljning och säljprocessens olika steg
 • Projektproduktion och dess arbetsprocesser
 • Konceptutveckling, upplevelseproduktion och hur man skapar unika events
 • Företagsekonomi
 • Projektledning med inriktning på eventproduktion
 • Eventsäkerhet och ansvar
 • Eventjuridikens grunder

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

 • Formulera, analysera och lösa ett kommunikativt problem
 • På ett kvalitativt sätt hålla en muntlig presentation enskilt eller i grupp
 • Tillämpa säljprocessens steg och ta fram säljmaterial för events
 • Planera och organisera ett event
 • Ta fram unika eventidéer
 • Upprätta ekonomiska dokument såsom bokslut och projektbudget
 • Upprätta projektstöttande dokument
 • Planera åtgärder för säkerhet, beredskap och krishantering
 • Tillämpa grundläggande regler inom eventjuridiken

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att

 • Självständigt bestämma när företagseventet passar som kommunikationskanal
 • Självständigt skapa och framföra målgruppsanpassade presentationer
 • Planera och ansvara för säljmöten samt ta fram ett målgruppsanpassat säljmaterial
 • Skapa ett målgruppsanpassat event i teorin
 • Självständigt utarbeta unika eventidéer med beaktande av kundens individuella behov och mål
 • Självständigt upprätta en budget och ansvara för projektekonomin under en eventproduktion
 • Projektleda ett målgruppsanpassat event i teorin
 • Anpassa säkerhet, beredskap och krishantering för ett enskilt event
 • Självständigt kunna anpassa ett enskilt event till grundläggande eventjuridiska regler