Diplom
Fastighetsmäklare 120p
har tilldelats
Alexander Fallström
Stockholm 2022-01-26
Företagsekonomiska Institutet 1888 AB
Anna-Karin Gisslén
Kursområdesansvarig
Magnus Rolf
VD
Johan McCarthy
Utbildningschef
Alexander Fallström

Utbildningens innehåll

Under utbildningen har deltagaren genomfört nedan kurser med minst godkänt resultat. 

Kurser hp
Fastighetsförmedling, introduktion 7,5
Fastighetsförmedling, kommunikation och etik 7,5
Fastighetsförmedling, ekonomi 7,5
Fastighetsförmedling, juridik 7,5
Juridisk översiktskurs 15
Fastighetsrätt 15
Externredovisning 7,5
Verksamhets- och ekonomistyrning 7,5
Försäljning, förhandling och dialogkonst 7,5
Beskattningsrätt för fastighetsmäklare 7,5
Byggnadsteknik 7,5
Fastighetsvärdering 7,5
Fastighetsförmedling, kvalificerad fastighetsmäklarjuridik 7,5
Bostadsrätt 7,5
Summa högskolepoäng 120

 

Deltagaren har slutfört kurser med godkänt resultat vid Högskolan Väst i samarbete med FEI. Samtliga kurser motsvarar Fastighetsmäklarinspektionens (FMI) teoretiska utbildningskrav för att kunna registreras som fastighetsmäklare.