Kursintyg
Entreprenadjuridik AB 04 / ABT 06
Stefan Gustafsson
Härmed intygas att Stefan Gustafsson den 2022-05-24 deltog aktivt i Branschutbildarnas företagsanpassade kurs Entreprenadjuridik med inrikting på AB04 och ABT06 med godkänt resultat.
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Utbildningen som genomfördes via TEAMS en heldag på 8 timmar omfattar följande:

Grundläggande utbildning i entreprenadrätt med särskild inriktning på

ÄTA-arbeten, tider och felansvar.

Kursen behandlade bl.a.

  • Allmän avtalsrätt
  • Genomgång av grundläggande begrepp och förutsättningar inom entreprenadjuridik.
  • Omfattningen av samt ansvar för uppgifter och handlingar i en entreprenad.
  • Regleringen av ÄTA-arbeten.
  • Tid för slutförande, tidsförlängning, hinder och garantitider.
  • Ansvarsfrågor och felavhjälpande. Vad som gäller avseende reklamation, felavhjälpande och prisavdrag.
  • AB04
  • ABT06
Scan to Verify