Kursintyg
Arbete på väg-nivå 1
Jens Peder Pedersen
Härmed intygas att Jens Peder Pedersen 2022-07-19 har genomfört tentamen för arbete på väg- nivå 1 som består av 36 frågor med godkänt resultat
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Frågorna behandlar bl.a följande områden:

  • V3 -principen
  • Personlig skyddsutrustning
  • Zonindelning på arbetsplatsen
  • Trafikantbeteende
  • Information om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
  • Roller och ansvar vid vägarbete
  • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen
  • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen
  • Hur en säker vägarbetsplats skapas
  • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
Scan to Verify