Kursintyg
Ställningsbyggnad 2 – 9 m.
Robin Gustafsson
Härmed intygas att Robin Gustafsson den 2022-09-02 har genomfört Branschutbildarnas självstudiekurs och tentamen för Ställningsbyggnad 2-9 m. I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om ställningar har Robin Gustafsson klarat det teoretiska provet för ställningsbyggnad allmän kurs 2-9 meter med godkänt resultat.
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Kursen består av följande moment:

  • Användning av arbetsutrustning, föreskrifter
  • Byggnads- och anläggningsarbete, föreskrifter
  • Byggnadsställningar (ADI 512), broschyr
  • COVID-19 - Särskilda bestämmelser
  • Nya typfall för rör- och kopplingsställningar
  • Personlig fallskyddsutrustning
  • Självstudier 1 "Ergonomi"
  • Självstudier 2 "Säkra ställningar"
  • Självstudier 3 "Plan för ställningar"
  • Ställningar, föreskrifter
Scan to Verify