Kursintyg
BAS P / BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare
Grundkurs
Pontus Byström
Härmed intygas att Pontus Byström den 2022-09-16 deltog aktivt i Branschutbildarnas livestreamade utbildning Byggarbetsmiljösamordnare för såväl projektering/planering (BAS-P) som utförande (BAS-U). Pontus Byström har därmed kompetens för BAS-P / BAS-U enligt Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets författningssamling.
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Utbildningen som omfattar en heldagsutbildning på 8 timmar består av följande moment:

 • Presentation / introduktion
 • Arbetsmiljö i verkligheten
 • Lagstiftningen! Hur den hänger ihop
 • Arbetsmiljölagen och förordningen
 • Byggherrens riskbedömning
 • Föreskrifter (AFS:ar)
 • Bygg och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Föreskrifter
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1
 • Stegar och arbetsbockar
 • Ställningar
 • Arbetsmiljöplan
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Besiktning av lyftanordningar och andra tekniska anordningar 
 • Maskiner
 • Ras / schakt.
Scan to Verify