Kursintyg
BAS P / BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare
Fördjupning/uppdateringskurs
Johanna Jeppsson
Härmed intygas att Johanna Jeppsson den 2022-10-26 deltog aktivt i Branschutbildarnas företagsanpassade fördjupning/uppdateringskurs Byggarbetsmiljösamordnare för såväl projektering och planering (BAS-P) som utförande (BAS-U). Johanna Jeppsson har därmed uppdaterad och fördjupad kompetens för BAS-P / BAS-U enligt Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets författningssamling.
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Kursen som omfattar en heldagsutbildning på 8 timmar bestod av följande moment:

 • Introduktion / Presentation
 • Lagstiftningen i stort – vilka regelverk behöver vi förhålla oss till?
 • Väsentliga delar i Arbetsmiljölagen
 • Viktiga roller inom bygg och anläggning (bl a byggherre, arbetsgivare, BAS-P och BAS-U)
 • Ansvar
 • Grundläggande principer
 • Överträdelser / straff /sanktionsavgifter
 • Bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
 • Roller & ansvar
 • Arbetsmiljöplan
 • Riskfyllda arbeten
 • Åtgärder
 • Kort om viktiga AFS:ar/arbeten
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete – för alla på byggarbetsplatsen
 • Belastningsergonomi
 • Kemikalier och Asbest
 • Arbetsplatsens utformning (projekteringsansvar)
 • Arbete på höjd
 • Fysikaliska faktorer (buller och vibrationer)
 • Maskiner och tekniska anordningar
 • Ras/schakt
 • Uppbyggnad av arbetsmiljöplan (AMP)
 • Förevisning och diskussion kring mall för arbetsmiljöplan
Scan to Verify