Kursintyg
BAS P / BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare
Grundkurs
Marcus Hammarlund
Härmed intygas att Marcus Hammarlund den 2022-11-18 har genomfört Branschutbildarnas självstudiekurs och tentamen för Byggarbetsmiljösamordnare med godkänt resultat. Marcus Hammarlund innehar därmed en BAS P/ BAS U-kompetens enligt Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets författningssamling.
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Kursen består av följande moment:

 • Arbetsmiljö i verkligheten 
 • Lagstiftningen! Hur hänger den ihop?
 • Arbetsmiljölagen och förordningen
 • Byggherrens riskbedömning
 • Föreskrifter (AFS:ar)
 • Bygg och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Föreskrifter
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1
 • Stegar och arbetsbockar
 • Ställningar
 • Arbetsmiljöplan
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Besiktning av lyftanordningar och andra tekniska anordningar
 • Maskiner - Ras / schakt.
Scan to Verify