Kursintyg
BAM - Bättre arbetsmiljö
Grundkurs
Olav Guldseth
Härmed intygas att Olav Guldseth den 2022-12-13 genomförde Branschutbildarnas videokurs BAM - Bättre arbetsmiljö med godkänt provresultat. Kursen motsvarar 8 timmar lärarledd kurs.
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Kursen omfattade följande moment:

 • Viktigt för en god arbetsmiljö
 • Roller och hur de fungerar tillsammans, ansvar för olika roller
 • Arbetsgivaren
 • Medarbetaren/arbetstagaren
 • Skyddsombudet - Hur välja? uppgifter, samverkan, rättigheter
 • Samordningsansvarig på gemensamt arbetsställe
 • Byggherren
 • Samverkan med myndigheter m fl.
 • Lagstiftningen i stort
 • Arbetsmiljölagstiftningen i stort
 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Lagstiftningen i stort, del 2
 • AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsplatsens utformning
 • Belastningsergonomi
 • Buller
 • Skyddsåtgärder mot skada genom fall
 • Byggnads- och anläggningsarbete
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Våld och hot i arbetsmiljön
 • Ansvar och påföljder vid överträdelser
 • Annan närliggande lagstiftning
 • Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer)
 • Risker i den fysiska arbetsmiljön
 • Riskfaktorer enligt Arbetsmiljöverket
 • Kännetecken på en god säkerhetskultur
 • Riskfaktorer – psykisk påfrestning
 • Skyddsfaktorer
 • Riskbedömning
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Matris för riskbedömning
 • Vad vinner vi på en god arbetsmiljö
 • Den positiva arbetsplatsen.
Scan to Verify