Kursintyg
BAM - Bättre arbetsmiljö
3 dagar
Daniel Anton
Härmed intygas att Daniel Anton den 2022-12-07, 2022-12-08 och 2022-12-15 med godkänt resultat genomförde PREVENTS 3-dagarskurs BAM-Bättre arbetsmiljö. Utbildningen genomfördes online av vår PREVENT-diplomerade kursledare, Maria Solfeldt
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Utbildningen som omfattar 3 heldagar på 24 timmar består av följande moment: 

 1. Vikten av en god arbetsmiljö
 2. Roller och samverkan
 3. Arbetsgivares ansvar
 4. Medarbetaren ansvar
 5. Chefens ansvar
 6. Skyddsombudets ansvar och uppgifter
 7. Samordningsansvarig på gemensamt arbetsställe
 8. Byggarbetsmiljösamordning
 9. Samverkan med myndigheter och andra som jobbar med arbetsmiljö
 10. Arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad
 11. Arbetsmiljölagen
 12. Arbetsmiljöförordningen
 13. AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 14. Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
 15. O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö
 16. Balans mellan krav och resurs
 17. Tidiga signaler
 18. Föreskrifter som gäller alla arbetsgivare
 19. Översyn av de föreskrifter som gäller min verksamhet.
 20. Sanktionsavgifter
 21. Påföljder vid överträdelser
 22. Arbetsmiljöansvar och straffansvar
 23. Angränsande lagstiftning
 24. Riskhantering (riskvärdering/riskbedömning)
 25. Riskfaktorer och friskfaktorer
 26. Vad vinner vi på en god arbetsmiljö?

Jobba praktiskt med arbetsmiljö

 1. Sätta mål på OSA
 2. Stresstest
 3. Stresshanteringsmodell
 4. Förändring i verksamheten
 5. Värderingsarbete och inkludering
Scan to Verify