Kursintyg
BAS P / BAS U - Byggarbetsmiljösamordnare
Grundkurs
Olav Guldseth
Härmed intygas att Olav Guldseth den 2022-12-29 har genomfört Branschutbildarnas videokurs för Byggarbetsmiljösamordnare med godkänt provresultat. Olav Guldseth innehar därmed en BAS P/BAS U-kompetens enligt Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets författningssamling. Kursen motsvarar 8 timmar lärarledd kurs.
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Kursen består av följande moment:

 • Presentation / introduktion
 • Arbetsmiljö i verkligheten
 • Lagstiftningen! Hur hänger den ihop?
 • Arbetsmiljölagen och förordningen
 • Byggherrens riskbedömning
 • Föreskrifter (AFS:ar)
 • Bygg och anläggningsföreskriften AFS 1999:3
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Föreskrifter
 • Belastningsergonomi
 • Asbest
 • Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1
 • Stegar och arbetsbockar
 • Ställningar
 • Arbetsmiljöplan
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Buller
 • Användning av lyftanordningar och lyftredskap
 • Besiktning av lyftanordningar och andra tekniska anordningar 
 • Maskiner
 • Ras / schakt
Scan to Verify