Kursintyg
BAM - Bättre arbetsmiljö
Grundkurs
Carl-Henrik Nyström
Härmed intygas att Carl-Henrik Nyström den 2023-07-20 genomförde Branschutbildarnas videokurs BAM - Bättre arbetsmiljö med godkänt provresultat. Utbildningen motsvarar 8 timmar lärarledd kurs.
Jouko Juvonen
Utbildningsansvarig
Scan to Verify

Utbildningen omfattar, förutom 5 st övningsuppgifter och 24 tentamenfrågor, följande moment:

 • Viktigt för en god arbetsmiljö
 • Roller och hur dom fungerar tillsammans, ansvar för olika roller
 • Arbetsgivaren och arbetstagaren
 • Skyddsombudet - Hur välja? uppgifter, samverkan, rättigheter
 • Samordningsansvarig på gemensamt arbetsställe
 • Byggherren
 • Samverkan med myndigheter
 • Lagstiftningen i stort
 • Arbetsmiljölagstiftningen i stort
 • Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Lagstiftningen i stort, del 2
 • AFS:ar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • O.S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetsplatsens utformning
 • Belastningsergonomi
 • Buller
 • Byggnads- och anläggningsarbete
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Ansvar och påföljder vid överträdelser
 • Annan närliggande lagstiftning
 • Riskfaktorer och skyddsfaktorer (friskfaktorer)
 • Risker i den fysiska arbetsmiljön
 • Riskfaktorer enligt Arbetsmiljöverket
 • Kännetecken på en god säkerhetskultur
 • Riskfaktorer – psykisk påfrestning
 • Riskbedömning
 • Arbetsmiljöhandbok
 • Matris för riskbedömning
 • Vad vinner vi på en god arbetsmiljö
 • Den positiva arbetsplatsen
  - 5 st övningsuppgifter
  - 24 st tentamensfrågor
Scan to Verify