Diplom
Gustav Tranevall
har

avlagt godkänd examen

i dryckerkunskap

på Vinkällans
Sommelier
Utbildning
Erik Plöen Casterud
Rektor, Vinkällan Dryckesutbildningar
Scan to Verify