Diplomerad Säkerhets samordnare
2021
Godkänd enligt diplomeringskraven
Jennie Andersson
Diplomutbildningen Säkerhetssamordnare är en bred utbildning på totalt nio dagar. Utbildningen inkluderar både teoretiska och praktiska moment, i form av redovisning, grupparbete samt ett projektarbete. Diplomutbildningen ger kunskap i hur säkerhetsarbetet planeras, genomförs och utvärderas. Kursdeltagaren lär sig även hur man hittar rätt säkerhetslösningar och genomför dem i praktiken.
Innehåll
•Säkerhetsarbetets mål och inriktning • Motivera för säkerhet • Riskanalys och skyddsåtgärder • Vikten av säkerhetspolicy och informationssäkerhet, samt betydelsen av riskhantering • Relevant lagstiftning • Mekaniskt och elektroniskt skydd samt gällande krav och regler • Agerande i krissituationer • Förebygga hot och våld • Säkerhetsupphandling
Kriterier för titeln Diplomerad Säkerhetssamordnare
80 procent närvaro, med högt engagemang. Samtliga delprov godkända. Godkänt projektarbete.
Thomas Brühl - VD SSF
Maria Dahlstedt - Programansvarig SSF
Scan to Verify