Diplom 2021
AGIREMUS AB
Ett av Sveriges Gasellföretag
En Gasell har:
Offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
En omsättning som överstiger 10 Mkr.
Minst tio anställda.
De senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
Under samma period minst fördubblat sin omsättning.
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
En Gasell har också sunda finanser.
Peter Fellman
chefredaktör, Dagens industri
Daniel Güner
vd, Aros Kapital
Tobias Larson
vd, Telia företag
Scan to Verify