EXAMENSBEVIS
DETTA EXAMENSBEVIS INTYGAR ATT
Nico Alhonen
GENOMGÅTT BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATIONS HELTIDSPROGRAM
Digital Design & Strategy 2122
MED FÖLJANDE VITSORD
ÄMNEN
VITSORD
Communication According to BerghsVäl Godkänd
Human-centered designVäl Godkänd
InnovationVäl Godkänd
Digital marknadsföringVäl Godkänd
Pitch & PresentationVäl Godkänd
UX DesignVäl Godkänd
Explore SustainabilityGodkänd
Building beautiful UIsVäl Godkänd
Profilering & PortfolioVäl Godkänd
DDS ProjectVäl Godkänd
CAB CareerVäl Godkänd
LIAGodkänd
Designing the EndGodkänd
ExamensprojektVäl Godkänd
STOCKHOLM DEN 3 JUNI 2022
Camilla Wallander
CEO
Paula Ponzer
Programansvarig
Scan to Verify
Utbildningens mål
Utbildningen är för den som vill jobba inom det digitala. Man lär sig om användarcentrerad design och olika innovationsprocesser, skapar strategier för marknadsföring och webboptimering, utforskar sin roll i takt med den tekniska utvecklingen, och övar pitch- och presentationsteknik. Oavsett vilka ämnen som lockar, så formas man för morgondagens arbetsmarknad. Efter året på programmet kan man söka till företag, organisationer, start-ups och självklart de digitala och traditionella byråerna.


Utbildningstid och tidsåtgång
Utbildningen omfattar ett års studier på heltid, totalt 40 veckor. Det är cirka 160 lärarledda lektionspass, vilket motsvarar 480 timmar. I utbildningen ingår även fyra veckors praktik. Lektionerna ligger företrädesvis dagtid. Därutöver tillkommer gästföreläsningar, självstudier, egna projektarbeten, grupparbeten och handledning. Efter examen erhåller studenten totalt 200 YH-poäng.


Förkunskaper
Utbildningen kräver gymnasiekompetens eller motsvarande.


Utbildningsstruktur
Utbildningen är uppbyggd av ett antal övergripande delkurser. Undervisningsformen varierar och föreläsningar varvas med workshops, grupparbeten, projekt och praktiska övningar. Utbildningen omfattar även fler projekt som genomförs tillsammans med andra heltidsstudenter på skolan och är uttryck för skolans syn på integrerad kommunikation. Under höstterminens inledande introduktionsveckor arbetar skolans samtliga heltidsstudenter multidisciplinärt. Höstterminen avslutas med att studenterna återigen arbetar på detta vis för att ta vara på kommunikationens möjligheter för att lösa ett samhällsproblem på ett nytt sätt. Utbildningen avslutas med ett examensprojekt.
 
Utbildningens mål
 • 1. Communication according to Berghs, 15 yh-poäng
 • 2. Human-centered design, 15 yh-poäng
 • 3. Innovation, 15 yh-poäng
 • 4. Digital marknadsföring, 20 yh-poäng
 • 5. Pitch & presentation, 8 yh-poäng
 • 6. UX Design, 10 yh-poäng
 • 7. Explore Sustainability, 17 yh-poäng
 • 8. Building beautiful UIs, 5 yh-poäng
 • 9. Profilering & portfolio, 5 yh-poäng
 • 10. DDS Project, 15 yh-poäng
 • 11. Career, 3 yh-poäng
 • 12. LIA, 20 yh-poäng
 • 13. Designing the end, 12 yh-poäng
 • 14. Examensprojektet, 40 yh-poäng