DETTA KURSINTYG BEKRÄFTAR ATT
KURSINTYG
Lisa Lönnberg
UNDER PERIODEN 19 SEPTEMBER TILL 14 NOVEMBER 2022 GENOMFÖRT BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATIONS DISTANSKURS
Insiktsdriven strategi
MED FÖLJANDE INNEHÅLL
MÅLSÄTTNING

Kursen Insiktsdriven strategi har omfattat 8 kursveckor under hösten 2022.

Målsättningen har varit att ge kursdeltagaren en teoretisk och praktisk plattform för att kunna utveckla insiktsdrivna marknads- och kommunikationsstrategier, som en grund för mer framgångsrika lösningar.

Under kursens gång har deltagaren även applicerat kursens teorier, modeller och koncept i ett praktiskt case.
 
KURSMOMENT

  • Kvantitativa och kvalitativa verktyg för kunskapsgenerering
  • Modeller som guidar träffsäkert och kreativt analysarbete
  • Djupare förståelse för hur drivkrafter styr attityder och beteende
  • Modeller för insiktsutveckling
  • Modeller för att vägleda strategi- och planningarbetet från start till mål
  • Inblick i kreativ briefing som vägleder och inspirerar teamet
  • Metoder för målsättning, uppföljning, utvärdering och optimering
  • Utveckla en strategisk plattform för en fiktiv kommunikationslösning
KURSANSVARIG
ANNIKA REHN FROBELL
STOCKHOLM 14 NOVEMBER 2022
Camilla Wallander
VD
Scan to Verify