DETTA KURSINTYG BEKRÄFTAR ATT
KURSINTYG
Titti Bratt
HAR UNDER PERIODEN 11 APRIL TILL 5 JUNI GENOMFÖRT BERGHS SCHOOL OF COMMUNICATIONS DISTANSKURS
Digital kommunikation Start
MED FÖLJANDE INNEHÅLL
KURSBESKRIVNING

Distanskursen Digital kommunikation har omfattat två seminarietillfällen och åtta kursavsnitt under vårterminen 2023. Kursen syftar till att ge en introduktion till yrken inom digital kommunikation.
 
ÄMNESOMRÅDEN

  • Digitala medielandskapet
  • Sociala medier
  • Rörlig bild
  • TikTok
  • Influencer Marketing
  • Sälj i digitala kanaler
  • Kriskommunikation
  • Block-kedjor, Metaverse, VR/AR, AI, bottar
KURSANSVARIG
KARIN ERIKSSON
STOCKHOLM 5 JUNI 2023
Camilla Wallander
VD
Scan to Verify