Utbildningsbevis
Inriktning
AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.Utbildningen har anordnats av IHM Business School
Nationell den 2023-04-14
IHM Business School
Scan to Verify
Dariusz Michal Cydejko
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
Artificiell intelligens och maskininlärning inom marknadskommunikation 40 Väl godkänd 2023-04-14
Visar kurser 1 till 1 av 1
Totalt 40 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 40 YH-poäng.
I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Om betyget är lägst G har den studerande nått målen för kursen. Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
Therese Deutgen
Ansvarig utbildningsanordnare
Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbildning inriktning
AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling
Utfärdat den 2023-04-14
Dariusz Michal Cydejko

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

• Redogöra för nuvarande och framtida tillämpning inom AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling

• Redogöra för hur processer och metodik inom AI-driven marknadskommunikation kan driva och identifiera automatiseringsmöjligheter inom en organisations marknads- och kundkommunikation

• Identifiera hur olika möjligheter och potentialer inom AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling kan effektivisera organisations- och affärsutveckling

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

• Strategiskt och operativt tillämpa processer och metodik inom AI-driven marknads- och kommunikationsutveckling med syfte att effektivisera en organisation och verksamhet samt identifiera olika affärsnyttoperspektiv

• Bereda marknadskommunikationsprocesser inom en organisation med tillämpning av system, plattformar och ramverk för och inom artificiell intelligens och maskininlärning

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

• Bedriva kunddrivet marknads- och marknadskommunikationsarbete utifrån möjligheter och tillämpningar inom artificiell intelligens och maskininlärning

Therese Deutgen
Ansvarig utbildningsanordnare