Utbildningsbevis
Inriktning
Digital & Social Selling
Detta utbildningsbevis är utfärdat i enlighet med bestämmelserna i förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.Utbildningen har anordnats av IHM Business School
Nationellt den 2024-02-16
IHM Business School
Scan to Verify
Dariusz Michal Cydejko
Kurs Yh-poäng Betyg* Datum
Social selling 25 Godkänd 2024-02-22
Digital selling 15 Ej satt 2024-04-09
Visar kurser 1 till 2 av 2
Totalt 25 YH-poäng avklarade. Utbildningen omfattar 40 YH-poäng.
I yrkeshögskoleutbildning används något av betygen Icke godkänt, Godkänt eller Väl godkänt. Om betyget är lägst G har den studerande nått målen för kursen. Kursernas omfattning anges av poängtalet. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.
Linda Myrinder
Ansvarig utbildningsanordnare
Utbildningsbevis för Yrkeshögskoleutbildning inriktning
Digital & Social Selling
Utfärdat den 2024-02-16
Dariusz Michal Cydejko

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i

• leadsgenerering och den digitala köpprocessen inom B2B-försäljning

• kanalstrategi och multikanalsförsäljning

• skillnaden mellan traditionell, coachande behovsförsäljning och en mer assertiv och utmanande säljmetodik

• hållbarhetsmålen Agenda 2030 och näringslivets delaktighet

• Tillväxt och affärsvärde i hållbarhetsarbete

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att

• leadsgenerering

• utformning och spridning av innehåll i digitala kanaler utifrån transparens och genuina värden i syfte att bygga förtroende och lojalitet

• planering, tillämpning och utvärdering av digitala aktiviteter för multikanalsförsäljning

• genomförandet av adekvat säljansats efter kalibrering av var kunden befinner sig i sin köpresa

• genomföra säljprocesser på hållbar och affärsetiskt grund

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att

• planera, genomföra och utvärdera förtroendeskapande och hållbarhetsanpassade säljaktiviteter i digitala kanaler/sociala medier som stöd för B2B-försäljning

• tillämpa adekvat säljansats i syfte att få större genomslag i mötet med kund och bygga långsiktiga, hållbarhetsgrundade och lönsamma affärsrelationer

Linda Myrinder
Ansvarig utbildningsanordnare