Vi stödjer
Hjältebevis
Stort tack,
5d kung karl
Tillsammans gör vi skillnad!
För en värld utan barnarbete.
Kristina Henschen
Generalsekreterare Radiohjälpen
Scan to Verify