HBTQI-CERTIFIKAT
FÖR
RFSL Utbildning
Stockholm
UTFÄRDAT I 01 Feb 2022 – GÄLLER T.O.M. 01 Feb 2025
CERTIFIKATET INNEBÄR
en bekräftelse på att verksamheten arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtqi-perspektiv (begreppet hbtqi avser: homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner).
I CERTIFIERINGEN INGÅR BLAND ANNAT
att all personal har fått ökad kunskap om hbtqi, diskriminering, arbetsmiljö och bemötande.

att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för systematiskt arbete, uppföljning och kvalitetssäkring.
Linn Gulbrandsen, Kvalitetsansvarig
RFSL Utbildning
Scan to Verify