Certifiering
Taiga AB
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Great Place to Work® Sverige har genomfört en grundlig utvärdering av medarbetarnas uppfattning om Trovärdighet, Respekt, Rättvisa, Stolthet och Kamratskap i organisationen. En omfattande genomgång av arbetsplatskulturen, d v s den miljö och förutsättningar organisationen skapar för sina medarbetare, har också gjorts.
Jenny Heffler
Ansvarig Konsult
GREAT PLACE TO WORK® SVERIGE
Maria Grudén
VD
GREAT PLACE TO WORK® SVERIGE
Scan to Verify