Certifiering
Butiksdisplay Sverige AB
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Anna Lennmark
Senior Consultant
Great Place To Work® Sverige
Maria Grudén
VD
Great Place To Work® Sverige
Scan to Verify