Certifiering
Sveriges Allmännytta
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Per Ageman
Ansvarig Konsult
Great Place To Work® Sverige
Maria Grudén
VD
Great Place To Work® Sverige
Scan to Verify