Certifiering
Butiksdisplay Sverige AB
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Jenny Fiskaare
Konsult
Great Place to Work Institute Sverige AB
Maria Grudén
VD
Great Place To Work® Sverige
Scan to Verify