Certifiering
Volkswagen Finans Sverige
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Maria Grudén
CEO
Great Place To Work®
Fredrik Öhlund
Undersökningsansvarig
Great Place To Work®
Scan to Verify