Certifiering
Nora Consulting Engineers AB
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Mikaela Gahnberg
Consultant
Great Place to Work
Maria Grudén
CEO
Great Place To Work®
Scan to Verify