Certifiering
Mindset AB
Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser.
Jonatan Liljebäck
Consultant
Great Place To Work
Jeanette Bergvall
CEO
Great Place To Work
Scan to Verify